1. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu. Forma płatności: gotówka.
 3. Osoby zamieszkujące w domku są zobowiązane do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej od 22.00 do 06.00.
 4. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku.
 5. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 6. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 7. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 8. Prosimy o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie obiektu (szkło, plastik itp.).
 9. Osoby zamieszkujące w domku są zobowiązane do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru.
 10. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 11. W przypadku zgubienia kluczy do domku osoba wynajmująca zobowiązana jest do uiszczenia adekwatnej opłaty.
 12. Prosimy o niegrillowanie na tarasie domku i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 13. Zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 14. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

Życzymy udanego wypoczynku!